HACETTEPE ÜNİ. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT BİLGİLERİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YETENEK SINAVLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURULAR

Kaligrafi’nin Çağrısı: Tin Sergisi

KAYIT TARİHLERİ
Resim Bölümü : Asıl kayıtlar 22 Eylül 2020 saat 09.00-16.30
Grafik Bölümü : Asıl kayıtlar 22 Eylül 2020 saat 09.00- 16.30
Heykel Bölümü : Asıl kayıtlar 23 Eylül 2020 saat 09-16.30
Seramik ve Cam Bölümü : Asıl kayıtlar 23 Eylül 2020 saat 09-16.30
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik, Heykel, Seramik ve Cam programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacak olup, tüm programlar için yedek öğrencilerin kayıtları ise 25 Eylül 2020 Cuma günü yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin şahsen gelerek kesin kayıt için gerekli belgeler ile Beytepe Yerleşkesi’ndeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Lise Diplomasının Aslı (Zorunlu)
2 1997 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınacak “Askerlik
Durum Belgesi” (Zorunlu)
3 Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4 4 adet vesikalık fotoğraf
ÖNEMLİ NOT: Lise diplomasının aslı ve 1997 ve öncesi (1996,1995…) doğumlu erkek
öğrencilerin askerlik şubesinden alınacak “askerlik durum belgesini” getirmeyenlerin ayrıca
başka bir örgün lisans programına kayıt olan adayların (YÖKSİS’ten kontrol edilecektir)
kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır. Kayıt için belirlenen gün ve saatlerin dışında kayıt
yapılmayacaktır.
Yedek Öğrencilerin Yapması Gerekenler
1- Programların asıl kayıtlar için belirlenen tarihlerde saat 16.30’dan sonra açıklanacak boş
kontenjanlara, yedek öğrenci kayıtları 25 Eylül 2020 Cuma günü 09.00-12.30 saatleri arasında
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda (Beytepe Yerleşkesi) yapılacaktır. İlan edilmiş olan boş
kontenjan sayısı kadar yedek listede ilk sıralarda yer alan öğrencilerin kaydı yapılacaktır.
Örneğin: Grafik bölümünde 5 kişilik boş kontenjan olduğunda ilk beş’deki yedek öğrencinin
kaydı yapılacaktır.
2- 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 13:30’dan sonra, daha önce ilan edilen boş kontenjan sayısı
sabah kayıtlarında dolmamış ise bu kontenjanlar ilan edilir ve bu kez sıra ile yedek sıradaki
öğrencilerin isimleri anons edilir, o an orada hazır bulunan ve evrakları tam olan öğrencilerin
(lise diplomasının aslı ile 1997 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin askerlik şubesinden
alınacak “askerlik durum belgesi” kesinlikle olmalıdır.) Kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan
dolana kadar (16:30’a kadar) yedek kayıtlar yapılır.

Total
0
Share